Sečenje Dilatacione Linije

 

Sečenje dilatacione linije u podu je potrebno uraditi iz razloga: da nebi došlo do pucanja podloge..

Površina postaje jača kad su polja manja. Linija reza ograničava silu delovanja na površini poda..

Ovu radnju obavljamo  specijalnom mašinom za sečenje poda...

Pogon koji koristi mašina je elektro motor velike snage a alat koji pokreće motor je rezni disk koji ina ugrađene dijamantske segmente..

Sečenje se obavlja uz hlađenje diska vodom..

Mašina je pogodna za sečenje u objektima i halama jer nemamo prisustvo izduvnih gasova..

Brzina sečenja je 5-10 metara u minutu...

Izgled mašine za sečenje dilatacione linije